FAREBNÝ SVET OKOLO NÁS

01. 04. 2018 - 30. 09. 2018

Projekt Farebný svet okolo nás je pokračovaním podujatí našej knižnice zameraných na podporu integrácie rôznych kultúr, ich spolužitia, chápania, poznania, s cieľom poukazovať na čoraz častejšie sa vyskytujúce negatívne javy súvisiace s multikultúrnosťou v našej spoločnosti.
Ambíciou projektu je poukázať na globálne spoločenské problémy, ako je migrácia, utečenectvo, xenofóbia a intolerancia inakosti rôznymi formami ako - diskutovanie o problémoch súčasnej spoločnosti prostredníctvom literárno-dramatických workshopov, dramatizácií textov na danú tému, prednášok, seminára pre pedagógov a výtvarnej súťaže pre deti. Hlavným prínosom projektu je výchova mladej generácie k úcte takých hodnôt, ako sú tolerancia, solidarita, empatia, priateľstvo, súcit a ľudskosť.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: S finančnou podporou Mesta Piešťany
Newsletter
Detská knižnica