MgA. Aulitisová Katarína (1964)

Narodený
Pezinok

Typ autority
Herec, herečka, vysokoškolský pedagóg

Životopis
MgA. Katarína Aulitisová je absolventkou bákoherectva na DAMU v Prahe (1986). Pracovala v Divadle Drak v Hradci Králové, v Štátnom bábkovom divadle v Bratislave, v Divadle Aréna a v Pantomimentheater Milana Sládka v Kolíne nad Rýnom. V roku 1990 založila spolu s Ľubomírom Piktorom „Podozrivo Ideálnu Kočovnú Iniciatívu“ – Divadlo PIKI, s ktorým kočuje dodnes v celom európskom regióne, ale aj na iných kontinentoch (Eurokids Washington, Dni slovenskej kultúry Montreal). Je spolurežisérkou všetkých inscenácii Divadla PIKI a režisérkou niekoľkých inscenácií realizovaných v bábkových divadlách na Slovensku a v Európe. Je autorkou divadelných hier pre deti a cyklickej televíznej relácie ELÁ HOP (STV 1999-2009), ktorú spolu s Ľubomírom Piktorom aj moderovala. Realizovala site specific projekty v Mestskom múzeu v Bratislave a v schátralom kaštieli Radvanských v Banskej Bystrici. Od roku 2012 učí na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU. V roku 2017 sa stala umeleckým šéfom Bratislavského bábkového divadla.
Na VŠMU vyučuje: Bábkohereckú tvorbu – Divadlo materiálu a objektu, Autorské projekty a Ne-divadlo (divadlo v nedivadelnom prostredí).
(Zdroj: VŠMU)

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica