obrázok

Teátro Neline

Adresa
J. Holčeka21,
900 86 Budmerice

Dušová Petronela
Tel.: 00421 33/6448650
E-mail: teatroneline@stonline.sk

Hovorí sa: "Chodí ako bez duše." O divadle s Názvom Teátro Neline by sa však malo hovoriť, že chodí s dušou. Alebo za dušami? Najlepšie by asi bolo povedať, že má svoju dušu - a nie jednu.

Teátro Neline - teda Neline Divadlo je divadlom jednej herečky - (Petro)Nely Dušovej. Má vedľa seba aj duše spriaznené: Mirko(Duša), Janka (Pogorielová-Dušová), Tónko (Duša), Zdenka (Pašútová), Peťko ( Tarkay)... Spolu s nimi pripravuje predstavenia pre deti a ich rodičov. Napokon - aj červené auto, ktorým Teátro Neline jazdí po svete, má štyri duše (plus jednu rezervnú). Putuje po cestách a ne- cestách, doma aj v zahraničí a snaží sa pobaviť najmä duše detí.

O tie sa treba najviac starať. Nezáleží na tom, kde tieto dušičky bývajú, doma, v škôlke alebo v škole, ani na tom, či sú zdravé alebo zranené, v domovoch sociálnych služieb, deti hendikepované. Práve im prináša Teátro Neline kúsok svojej duše - hravej a otvorenej.

Spolu s Martinom (Vanekom), ktorý zapredal svoju dušu vážnej hudbe, pripravuje Teátro Neline pre Slovenskú filhármoniu rodinné koncerty a tak zoznamuje svojich divákov aj s velikánmi klasickej hudby.

Pre BIBIANU - Medzinárodný dom umenie pre deti, pripravila Nela Dušová ako autorka a herečka, niekoľko desiatok inscenácií, ktoré rozvíjajú kreativitu a schopnosť interaktívnej komunikácie.

Teátro Neline má svoju dušu - aj svoje duše. A možno aj vy patríte k dušiam spriazneným. Ďakujeme.

Newsletter
Detská knižnica