obrázok

Osmijankova literárna záhrada
/ výstava, pre deti

13. 09. 2018 - 23. 10. 2018 Mestská knižnica mesta Piešťany

Interaktívna putovná výstava spojená s kreatívnou čitárňou v rámci celoslovenského projektu Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty!

Výstava Osmijankovej literárnej záhrady bola venovaná Osmijankový rozprávkam , spomienke na autorku Kristu Bendovú a ilustrátorom B. Plocháňovej, S. Mydlo a M. Cipárovi a nakoniec Rodostromu Osmijanka a Osmidunča. Bola venovaná dvom životopisom Osmijanka, pretože Osmijanko sa narodil najprv ako rozhlasová rozprávka a neskôr ako knižná postava v knižke Osmijankove rozprávky, ktorú vydalo vydavateľstvo Buvik. Výstava bola navrhnutá ako tajomná záhrada pre malých aj veľkých. Boli v nej hravé a tvorivé stanovištia ako Rodostrom Osmijanka a Osmidunča, strom Rozprávkovník s rozprávkami z knižiek o Osmijankovi a Osmidunčovi, 3 veršoplôtiky s básničkami, močiar Porekadlovník s porekadlami, Fantasmagorika knihoplodá s rozprávkovými postavičkami zo známych knižiek, strom Šifrovník s tajnou abecedou na odkliatie princeznej, Knihokvety a kamienky, kde mohli deti zasadiť semienko vlastnej knižky alebo semienko svojich túžob a snov. Peliešok, v ktorom si mohli prečítať nejakú peknú knižku. Stanovište Stopy, kde si mohli vytvoriť svoju vlastnú stopu a napísať, čo v nich a akú stopu zanechalo a nakoniec Kráľovský kvet Osmimetrovnica, kde zistili deti, kde a prečo im bolo s knižkou dobre.

Všetky stanovištia s úlohami boli pre deti veľmi pútavé a zábavné, pretože deti vždy radi lúštili, bádali, súťažili, rýmovali, snívali a hádali, ale hlavne, deti sa vždy radi učili hravou formou. Deti radi odpočívali v Peliešku a čítali si, čo bolo aj cieľom výstavy, teda pritiahnuť deti znovu k čítaniu a k čítaniu hodnotnej literatúry, a taktiež vypestovať u nich návyk čítať vo svojom voľnom čase a zažívať príbehy na vlastnej koži. U stanovišťa Knihokvety sa deti radi podelili o svoje sny a túžby, aj keď boli veselé a šťastné, ale aj keď mali boliestku. Deti nám napísali, že sa v Osmijankovej záhrade dobre zahrali, že hádanka na odkliatie princeznej síce bola trochu ťažká, ale pani učiteľka im trochu pomohla. Napísali, že sa im nechcelo ísť z Osmijankovej záhrady domov.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica