obrázok

Slniečková bublina
/ podpora čitania, workshop, pre deti

25. 09. 2018 o 13.30 h Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom

Čítame a tvoríme s časopisom plným zábavy a poučenia.
Lektorka: Katarína Kosánová.
Podujatie projektu Zaži knihu.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica