Začarovaná trieda
/ workshop, pre deti

12. 09. 2018 o 09.30 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Literárno - výtvarný workshop s lektorkou Katarínou Bajzíkovou.

Podujatie projektu Farebný svet okolo nás.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica