obrázok

Hávedník/Havětník
/ prezentácia, beseda, podpora čitania, workshop, pre deti

03. 10. 2018 o 10.00 h Městská knihovna v Praze - pobočka Dejvice

Prezentácia knihy ilustrátorky Daniely Olejníkovej a spisovateľa Jiřího Dvořáka Súčasťou besedy je výtvarný workshop s ilustrátorkou Sylvou Francovou. Moderuje Katarína Kosánová.

Podujatie projektu FESTIVAL SLOVENSKEJ TVORBY PRE DETI, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica