Hávedník/Havětník

obrázok

Typ podujatia
prezentácia, beseda, podpora čitania, workshop, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
03. 10. 2018 o 10.00 h | Městská knihovna v Praze - pobočka Dejvice

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Prezentácia knihy ilustrátorky Daniely Olejníkovej a spisovateľa Jiřího Dvořáka Súčasťou besedy je výtvarný workshop s ilustrátorkou Sylvou Francovou. Moderuje Katarína Kosánová.

Podujatie projektu FESTIVAL SLOVENSKEJ TVORBY PRE DETI, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Newsletter
Detská knižnica