obrázok

Tvorivá výprava do Afriky
/ workshop, pre deti

13. 10. 2018 o 10.30 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Kreatívna dielňa. Účinkuje Féder Teáter

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica