obrázok

Uleť s Gerdou
/ workshop, podpora čitania, pre deti

17. 10. 2018 o 13.30 h Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom

Literárno-výtvarná dielňa a zážitkové čítanie. Účinkuje Féder Teáter.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica