obrázok

Učíme sa čítať knihu Ako sa farby vymenili
/ podpora čitania, pre deti

29. 10. 2018 o 09.30 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Zážitkové čítanie s Marcelou Mikloškovou

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica