Bol raz jeden Barlolamač
/ tvorivá dielňa, pre deti

13. 11. 2018 o 13.30 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Tvorivá dielňa pre deti pri príležitosti 85. výročia symbolu mesta Piešťany.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica