Aby sa všetky deti usmievali
/ beseda, pre deti

15. 11. 2018 o 13.15 h Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom

Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou, nielen o Bezvláske...

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica