obrázok

SPOZNAJME SA TROCHU INAK
/ celomestský projekt, výstava, prezentácia, tvorivá dielňa, divadelné predstavenie, workshop, pre deti

01. 09. 2018 - 31. 12. 2018

Projekt Spoznajme sa trochu inak je zameraný na vzdelávanie a kultúrno-esteticko-zážitkové vyžitie zdravotne handicapovaných a sociálne znevýhodnených osôb spolu so zdravou majoritnou časťou populácie. Cez tento projekt chceme prispieť k integrácii handicapovaných a sociálne znevýhodnených osôb do majoritnej populácie a zároveň prispieť k výchove majoritnej populácie k tolerancii a inakosti. Chceme dosiahnuť, aby zdraví ľudia a najmä deti vnímali problémy zdravotne postihnutých ľudí priamo na svojej individuálnej skúsenosti a zároveň sa vcítili do duše postihnutého, pretože iba samotným poznaním neznámeho dokážeme prekonať bariéry stereotypu.

V rámci projektu Spoznajme sa trochu inak organizujeme podujatia určené pre zdravé aj handicapované deti, mládež a ich starých rodičov. Hlavnou aktivitou nášho projektu je interaktívna výstava Zmysel to má aj bez zmyslov pre a o zdravotne postihnutých, sprievodnými podujatiami sú tvorivé dramatizácie a divadelné predstavenia, literárno-výtvarné workshopy, prezentácie kníh, či workshop pre pedagógov a knižničných pracovníkov zameraný na spoznávanie sociálnych vzťahov a dejov.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Newsletter
Detská knižnica