Mimi a Líza na návšteve v škole
/ workshop, pre deti

28. 11. 2018 o 13.15 h Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom

Literárno - výtvarný workshop o svete nevidiacich. Lektorka: Katarína Bajzíková

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica