O tvorivej dramatike trochu inak
/ workshop

29. 11. 2018 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Workshop pre pedagógov a knižničných pracovníkov. Lektorka: Radka Kukurugyová

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica