Orieškové kúpele

obrázok

Typ podujatia
divadelné predstavenie, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
18. 09. 2018 o 10.00 h | Materská škola A. Dubčeka

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Podujatie na motívy knihy Jána Uličianskeho Veverička Veronka o chlapcovi na vozíku a jeho zvieracej kamarátke.

Súvisiace akcie

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica