Cvičíme si neposlušný jazýček
/ tvorivá dielňa, pre deti

26. 10. 2018 o 16.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Literárno-výtvarná dielňa na motívy knihy Daniela Heviera Hovorníček.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica