Kto je Fero a kto je Eman? Krysa a racek
/ workshop, pre deti

22. 11. 2018 o 13.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Sprievodné podujatie k výstave Áďa spadla do kanálu

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica