obrázok

Adventné tajomstvo
/ workshop, pre deti

13. 12. 2018 o 13.30 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Tvorivý workshop s Alicou Pokornou k výstave Zmysel to má aj bez zmyslov.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica