Knihy pre všetky deti
/ informačná hodina, pre deti

05. 12. 2018 o 09.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Komentovaná prehliadka výstavy Zmysel to má aj bez zmyslov.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica