U Čapů alebo u Kamenného beránka
/ workshop, pre deti

16. 11. 2018 o 14.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Zážitkový workshop.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica