Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali
/ workshop, pre deti

23. 05. 2018 o 10.00 h Základná škola Dubovany

Tvorivý workshop s Martinou Matlovičovou.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica