S Mimi a Lízou o knihách
/ informačná hodina, pre deti

18. 09. 2018 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia voľného času.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica