obrázok

STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VII.
/ tvorivá dielňa, workshop, výstava, prezentácia, divadelné predstavenie, pre deti

01. 02. 2019 - 31. 08. 2019

Festival detskej literatúry

Projekt Stretnúť knihu každý deň je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Už siedmy ročník pozostáva z troch častí. Tou prvou je festival detskej literatúry Zlatá priadka Mária Ďuríčková venovaný jedinečnej slovenskej autorke, editorke a zberateľke slovenských ľudových povestí pri príležitosti 100. výročia jej narodenia. Festival je prehliadkou knižnej tvorby pre deti, ktorá bude prezentovaná rôznymi druhmi umenia. Prostredníctvom živých stretnutí s autormi, divadelných dramatizácií, workshopov, výstav, rozhlasových a televíznych adaptácií priblížime deťom i dospelým diela slovenských autorov a sprostredkujeme im nezabudnuteľné zážitky.

Záštitu nad festivalom prevzala ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

Druhou časťou je celoslovenská výtvarná súťaž s názvom Povesti Dunajskej kráľovnej, ktorú knižnica pripravila s partnermi (Literárne informačné centrum Bratislava, časopis Slniečko, vydavateľstvá BUVIK, SPN- Mladé letá, Ikar, Matica slovenská). Súťaž, ktorej úlohou je ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárniť svoju obľúbenú povesť Márie Ďuríčkovej, je určená pre žiakov 2. – 4. ročníka základných škôl, špeciálnych škôl, školských klubov a ZUŠ. Víťazné práce budú prezentované formou výstavy.

Tretiu časť projektu tvorí Túlavá knižnica - cyklus zábavno-náučných podujatí, na ktoré sa môžete tešiť v letných mesiacoch. Program bude bohatý na zaujímavé podujatia, akými sú divadelné predstavenia, tvorivé dielne, pouličné vystúpenia a iné. Čitateľom každého veku ponúkneme netradičný spôsob trávenia času s knihou aj mimo priestorov knižnice.

Cieľom projektu Stretnúť knihu každý deň VII. Festival detskej literatúry je zvýšiť záujem o čítanie a literatúru a rozvíjať čitateľskú gramotnosť, literárne vzdelanie a kultúrne povedomie mladej generácie najmä u mladej generácie.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: S finančnou podporou Fondu na podporu umenia

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica