Neodíď nám, rozprávočka...

obrázok

Typ podujatia
výstava, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
01. 03. 2019 - 15. 04. 2019 | Knižnica pre mládež mesta Košice

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Výstava ocenených detských prác z medzinárodnej výtvarnej súťaže s názvom Neodíď nám, rozprávočka..., ktorá vznikla pri príležitosti 190. výročia narodenia Pavla Emanuela Dobšinského a spomienke na Boženu Němcovú.

Newsletter
Detská knižnica