obrázok

Fulla Ľudovít

Typ autority
Maliar, grafik, ilustrátor, scénograf a výtvarný pedagóg

Životopis
Ľudovít Fulla (1902 - 1980) patrí k najvýznamnejším predstaviteľom výtvarného umenia 20. storočia na Slovensku. Jeho tvorba mala zásadný význam pre zrod slovenskej výtvarnej moderny. Inšpiroval ho najmä slovenský folklór. Jeho dielo je mimoriadne rozsiahle, obsahuje stovky malieb, grafík, knižných ilustrácií či scénografií. Ilustroval dve knihy rozprávok od Pavla Dobšinského, ktoré upravila Mária Ďuríčková: Slovenské rozprávky (1976) a Trojruža (1973).

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica