Malý Berlín, kultúrne centrum

Kategórie
inštitúcie

Adresa
Štefánikova, 4
Trnava
917 01


E-mail: info@malyberlin.sk
Otváracia doba:
podľa programu

Malý Berlín je nezávislé kultúrne centrum v historickom centre Trnavy na prvom poschodí zrekonštruovaného meštianskeho domu na Štefánikovej 4. Je súčasťou areálu Nádvorie, v ktorom sa okrem neho nachádzajú aj viaceré oceňované gastro prevádzky, coworking a najmä výnimočný verejný priestor.
Je členom Antény – siete pre nezávislú kultúru a Trans Europe Halles, najväčšej paneurópskej siete kultúrnych a kreatívnych centier.
Kultúrne centrum Malý Berlín bolo v úzkej spolupráci so spoločnosťou Trnka Investments pripravované od roku 2013. K otvoreniu nakoniec prišlo 2. marca 2018. Kým sa tak stalo, kultúrne podujatia boli realizované na rôznych miestach v meste, ale najmä v dočasnom kultúrnom priestore Berliner na Pekárskej 40. Otvorili ho v septembri 2014 a jeho činnosť uzavreli v polovici roka 2017.
Kultúrne centrum Malý Berlín je projektom občianskeho združenia Publikum.sk.
Cieľom je urobiť z Malého Berlína centrum kultúrneho života Trnavy i širokého okolia a jeden z najvýznamnejších symbolov reprezentujúcich Trnavu na Slovensku a v zahraničí.

Newsletter
Detská knižnica