Webové služby knižnice
/ informačná hodina, pre deti

03. 04. 2019 o 09.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Informačná výchova spojená s tvorivým workshopom. Postupný cieľavedomý proces, smerujúci k využívaniu a práci s informáciami a ich zdrojmi. Zahŕňa podporu orientácie v knižnici, využívanie jej služieb, vyhľadávanie informácií v dokumentoch.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace korporácie

Newsletter
Detská knižnica