Králiková (Kamenská) Alžbeta (1995)

Typ autority
Herečka, bábkoherečka

Životopis
Bábkoherečka - herečka, študentka VŠMU, venuje sa divadlu a tvorbe pre deti, animáciám pre deti a dospelých. Je členka a zakladateľka Divadla ŠiBe. Vystupuje ako herečka v divadelno-speváckom projekte Hanička a Murko známych z televízie Rik. Spolupracuje s múzeom bábkarských kultúr a hračiek. Taktiež vystupuje vo folklórnom súbore Prameň.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica