Králik Šimon Peter (1995)

Typ autority
Bábkoherec

Životopis
Bábkoherec a člen Divadla ŠiBe. Okrem tvorby a účinkovaní v platforme ŠiBe vystupuje v rôznych projektoch a venuje sa tvorbe hudby a písaniu. Spolupracuje s divadlom Ticho a spol.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica