Kde sa knižky ukryli
/ informačná hodina, pre deti

30. 04. 2019 o 10.20 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Informačná výchova - postupný cieľavedomý proces, smerujúci k využívaniu a práci s informáciami a ich zdrojmi. Zahŕňa podporu orientácie v knižnici, využívanie jej služieb, vyhľadávanie informácií v dokumentoch.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace korporácie

Newsletter
Detská knižnica