Knižné bludisko
/ informačná hodina, pre deti

29. 03. 2019 o 09.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia voľného času.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica