64. music festival Piešťany

obrázok
64. mfP

Typ podujatia
festival, koncert, významné podujatie

Dátum, čas a miesto konania
31. 05. 2019 - 08. 07. 2019 | Dom umenia Piešťany

UsporiadateľDom umenia Piešťany
Mesto Piešťany

Popis
Toto významné kultúrne a spoločenské podujatie prebieha v Piešťanoch každoročne bez prestávky už od roku 1956. Piešťanský festival je druhým najstarším hudobným festivalom našej novodobej histórie. Iniciátorom a zakladateľom festivalu bol prof. Eugen Suchoň, ktorý ho spolu so svojimi spolupracovníkmi pozdvihol už v prvých rokoch existencie na špičkovú európsku úroveň. Počas šiestich dekád na ňom účinkovali najvýznamnejšie hudobné domáce i zahraničné telesá a vynikajúci vokálni i inštrumentálni sólisti.

Zmena programu vyhradená

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej.

Newsletter
Detská knižnica