obrázok

Život v Rakúsko-Uhorsku
/ workshop, pre deti

16. 05. 2019 o 09.30 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Komentovaná prehliadka výstavy Československo a workshop s Katarínou Kosánovou.

Podujatie projektu Rok Milana Rastislava Štefánika. Realizované s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica