obrázok

Biela kňažná Mária Ďuríčková
/ výstava, pre deti

24. 06. 2019 - 05. 10. 2019 Mestská knižnica mesta Piešťany

Výstava veľkoplošných ilustrácií pri príležitosti 100. výročia narodenia „kráľovnej detskej literatúry“ - Márie Ďuríčkovej. Výstava je jednou z najvýraznejších, najrozsiahlejších a vizuálne najsilnejších foriem prezentácie jej diela. Súčasťou výstavy sú veľkoplošné ilustrácie významných slovenských výtvarníkov, ktorí ilustrovali aj texty Márie Ďuríčkovej:

Ilustrátora a knižného grafika Petra Cpina; preňho sú typické humorné a hravé ilustrácie v živých farbách /Zlatá priadka/.
Ilustrátora a scénického výtvarníka Vladimíra Krála; tvorí ilustrácie ako obrazy a v nich profiluje akoby malé divadlo v ploche /Janko Hraško/.
Ilustrátorky a karikaturistky Boženy Plocháňovej; pre jej obrázky je charakteristická ľahkosť prejavu, dokonalá výtvarná profesionalita, voľnosť, jednoduchosť, brilantnosť a precíznosť /Danka a Janka/.
Ilustrátorky, maliarky a grafičky Vlasty Baránkovej; jej kresba je realistická len s ľahkou štylizáciou. typická pre ňu je žiarivá farebnosť. Vytvára nádherné scenérie, ktoré vtiahnu detského diváka do knižného deja. /O Jankovi Polienkovi/
Ilustrátora a scénografa Petra Čisárika; do plochy papiera „vkladá“ akúsi scénu, ktorá má svoju hĺbku, tajomnosť i sympatický vtip /Guľko Bombuľko/.
Ilustrátorky a akademickej maliarky Oľgy Bajusovej; výtvarníčkin výtvarný prejav v knihách pre deti sa vyznačuje príťažlivou typológiou /Slncové dievčatko/.
Ilustrátora a grafika Bystríka Vanča; v dielach zobrazuje fantazijné krajiny a imaginárne miesta, čím dosahuje úžasnú rozprávkovosť svojich ilustrácií /Dunajská kráľovná a Prešporský zvon/.
Ilustrátora, maliara a grafika Petra Uchnára; v ilustráciách preukazuje nesmierny zmysel pre poetiku maľby, detail, priestorové videnie a cítenie s charakterom príbehu /Slovenské povesti Márie Ďuríčkovej/.
Ilustrátora, maliara a grafika Petra Kľúčika; láska ku knihám ho priviedla aj k ilustráciám. Jeho sny sa pretransformovali do grafík a obrazov. Do prehľadnej kompozície je zložený situačný humor, motivické prvky so zreteľom na neobmedzenú fantáziu. /O Jankovi Polienkovi/.
Ilustrátora, maliara, grafika a dizajnéra Miroslava Cipára; v detskej ilustrácii jednotlivé predmety štylizuje, skladá ich tvarovo, farebne aj kompozične do ucelených na seba nadväzujúcich obrazov /Zlatá brána a Bratislavské povesti/.
Ilustrátorky a dizajnérky Heleny Zmatlíkovej; už ako malá v škole tajne maľovala dianie v triede a jej talent bol neprehliadnuteľný. Vytvárala pôvabné ilustrácie, zdanlivo jednoduché, ale veľmi milé a optimistické /Nie je škola ako škola/.
Na výstave nájdete aj profily a portréty tvorcov ilustrácií, fotografie z podujatí Márie Ďuríčkovej a výstavu najznámejších kníh z jej dielne.
Podujatie festivalu detskej literatúry Zlatá priadka Mária Ďuríčková, ktorý je súčasťou projektu Stretnúť knihu každý deň VII. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica