obrázok

O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom meste Piešťany 2019
/ súťaž

01. 06. 2019 - 31. 08. 2019 Piešťany

XVII. ročník tradičnej súťaže.

Tipy na najkrajšie okná a balkóny môžete oznámiť na tel. čísle 033 / 771 96 21 - 2 alebo priamo v Piešťanskom informačnom centre, Pribinova 2, prípadne zaslať e-mailom na info@pic-piestany.sk.

Usporiadateľ: Piešťanské informačné centrum - Pribinova

Spoluusporiadateľ Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica