Škriatkovia sú rovnakí a predsa iní
/ workshop, pre deti

24. 07. 2019 o 09.30 h Detský domov Piešťany - Sasinkova ul.

Literárno-výtvarný workshop. Lektorka: Katarína Kosánová.

Podujatie projektu VITAJTE V NAŠOM SVETE VII., ktorý sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Newsletter
Detská knižnica