S Grétou za dobrodružstvom
/ workshop, pre deti

11. 07. 2019 o 11.00 h Základná škola Mojmírova

Dramatizované čítanie, pri ktorom si precvičíme toleranciu i vnímavosť voči okoliu. Účinkuje EDUdrama.

Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII. Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Newsletter
Detská knižnica