obrázok

Špeciálna materská škola

Kategórie
školy materské, školy

Adresa
Žilinská ulica, 51
Piešťany
921 01


Tel.: 0911 928 592
E-mail: spspiestany@gmail.com

Špeciálna materská škola bola zriadená od 1. 9. 2018. Vzdeláva a vychováva zdravotne znevýhodnené deti vo veku spravidla od 3 do 6 rokov. Škôlka je umiestnená v budove školy na Žilinskej ul. 51, vchod Kláštorská 1A. Prevádzka špeciálnej materskej školy je v čase od 8.00 do 12.00 h. Deti sa vzdelávajú podľa školského vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Okrem toho je im poskytovaná logopedická starostlivosť a k dispozícii majú aj multisenzorickú miestnosť snoezelen, biofeedback - vykonávaný psychológom, tiež canisterapiu a animoterapiu. V rámci denných činností sú využívané aj prvky Montessori pedagogiky.

Kľúčové slová
materské školy, špeciálne školy, školstvo
Newsletter
Detská knižnica