Mačka Líza na chalupe
/ workshop, pre deti

09. 08. 2019 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Tvorivá dielňa na motívy knihy Jána Uličianskeho Líza, mačka z Trojice.

Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII – Túlavá knižnica, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica