Obraz normalizácie - československá dokumentárna fotografia po r. 1968

obrázok

Typ podujatia
výstava

Dátum, čas a miesto konania
21. 08. 2019 - 30. 09. 2019 | Piešťanské informačné centrum

UsporiadateľPiešťanské informačné centrum

SpoluusporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Kolektívna výstava štyroch českých a slovenských dokumentárnych fotografov - Jindřicha Štreita, Vladimíra Birgusa, Petra Procházku a Juraja Bartoša. Kurátorka: Bohunka Koklesová

Výstava je malou vizuálnou sondou do obdobia vpádu okupačných vojsk na územie Československa v roku 1968, ktorý vyústil do obdobia normalizácie. Keď sa konsolidovala moc komunistov, došlo k potlačeniu demokratizačných a reformných procesov v spoločnosti, čo viedlo k jej celkovej stagnácii. Každý z fotografov zachytil toto obdobie jedinečným spôsobom, s vlastným chápaním a vnímaním tohto neslobodného sveta.

V spolupráci so Slovak Press Photo, s.r.o.

Newsletter
Detská knižnica