Papoušková Eva (1969)

Typ autority
Scenáristka, spisovateľka

Životopis
Eva Papoušková, vlastným menom Eva Zelníčková, študovala bohemistiku a anglistiku na Filozofickej fakulte UK v Prahe. Neskôr vyštudovala Filmovú a televíznu fakultu Akadémie múzických umení v Prahe, odbor filmová a televízna scenáristika a dramaturgia. Po absolvovaní štúdia sa venovala písaniu rozprávok pre deti a prekladaniu. Napísala scenár televíznej rozprávky Řád saténových mašlí a večerníček O Kanafáskovi. Je autorkou niekoľkých úspešných televíznych seriálov, napríklad Světla z pasáže, Pojisťovna štěstí, Zázraky života. Okrem iného sa venuje aj knižnej tvorbe pre deti – napísala diela ako Kosprd a Telecí (2013), Cestování s Velrybou (2014), Vombat Jirka (2016), Cílovníci (2018), Vombat jirka je statečný (2019), Vombat jirka zachraňuje, Sára Kalamita (2021) a ďalšie.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica