Novinky z knižnice
/ informačná hodina, pre deti

21. 10. 2019 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia voľného času spojená s výtvarným workshopom.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace korporácie

Newsletter
Detská knižnica