obrázok

Stanislav Lajda – rekonštrukcia Leonardovej Poslednej večere
/ výstava

05. 11. 2019 - 01. 12. 2019 Dom umenia Piešťany

Výstava sa koná pri príležitosti 500. výročia úmrtia slávneho umelca a vedca Leonarda da Vinci.

Usporiadateľ: Dom umenia Piešťany

Newsletter
Detská knižnica