Otvor srdce - daruj knihu 2019
/ iné, pre deti

19. 12. 2019 o 10.00 h Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2

Medzinárodný klub žien v Piešťanoch (PIWC) už deviaty rok organizuje projekt "Otvor srdce - daruj knihu", ktorý je zameraný na podporu darcovstva kníh deťom, ktorých rodičia ju nemôžu zakúpiť. Pri výbere detí spolupracujú so základnými školami, Spojenou školou a Oddelením sociálnych a školských služieb MsÚ Piešťany.

Charitatívny projekt. V spolupráci s Medzinárodným klubom žien. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII. Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Číslo ročníka
9.

Usporiadateľ: Medzinárodný klub žien v Piešťanoch PIWC

Newsletter
Detská knižnica