Vánoce z celého světa
/ workshop, pre deti

12. 12. 2019 o 13.45 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Literárno-výtvarný workshop s Alicou Pokornou na motívy vianočných príbehov.

Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV. Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica