Moji ovocní kamaráti
/ workshop, pre deti

14. 02. 2020 o 15.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Diany Lokšovej a Andrey Kováčovej.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace korporácie

Newsletter
Detská knižnica