obrázok

Sofia sadí semienko
/ workshop, pre deti

20. 02. 2020 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Literárno-výtvarný workshop inšpirovaný knihou Sofia a tekvička.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Súvisiace osobnosti

Súvisiace korporácie

Newsletter
Detská knižnica