Či tam, či tu s tvorivou dielňou

Typ podujatia
podpora čitania, tvorivá dielňa, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
01. 03. 2020 o 14.00 h | Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, Trnava

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2,Trnava

Popis
Zážitkové čítanie z knihy Jána Uličianskeho Analfabeta Negramotná spojené s tvorivou dielňou.

Newsletter
Detská knižnica