Či tam, či tu s tvorivou dielňou
/ podpora čitania, tvorivá dielňa, pre deti

01. 03. 2020 o 14.00 h Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, Trnava

Zážitkové čítanie z knihy Jána Uličianskeho Analfabeta Negramotná spojené s tvorivou dielňou.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2,Trnava

Newsletter
Detská knižnica