ZA DVERAMI (zatvorenej) KNIŽNICE

Typ podujatia
literárna súťaž, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
23. 04. 2020 - 30. 06. 2020 | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Naša knižnica bola zatvorená, ale nie prázdna. Postavičky z kníh vyskakovali a čítali si s nami. Bola to Analfabeta Negramotná, rybka Belička, neposlušné kozliatka, Budkáčik a Dubkáčik a veľa ďalších rozprávkových hrdinov. Ako ste trávili čas Vy, keď boli školy, škôlky a naša knižnica zatvorená? Aby ste sa nenudili, vymysleli sme pre Vás literárnu súťaž. Napíšte nám, čo robíte doma alebo, čo Vám napadne, keď sa povie Za dverami zatvorenej knižnice. Je to rozprávka alebo napínavý príbeh so šťastným koncom? Knižné postavy si robia piknik alebo hrajú skrývačku? Popustite uzdu fantázii a napíšte nám. Literárna súťaž je určená všetkým rozprávkomilom. Tak zatvorte oči a ocitnete sa v knižnici.

Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií:
I. kategória: žiaci I. stupňa ZŠ
II. kategória: žiaci II. stupňa ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií

Na každej literárnej práci musí byť čitateľne v pravom hornom rohu uvedené: meno a priezvisko autora, navštevovaný ročník, adresa, meno zákonného zástupcu a kontakt na neho (telefón, e-mail). Súťažné práce a naskenovaný podpísaný súhlas zákonného zástupcu posielajte e-mailom na kultura@kniznica.sk. Ručne písané práce v prípade 1.- 4. ročníka ZŠ môžete s pomocou rodičov naskenovať a poslať e-mailom ako obrázok.

Práce posielajte najneskôr do 30. júna 2020. Spolu so súťažnou prácou nám nezabudnite poslať podpísaný súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov.

Literárne diela budú hodnotiť odborná porota v zložení:
- poetka, literárna kritička a redaktorka Ľubica Kepštová
- editorka, autorka, prekladateľka Mária Števková
- spisovateľ a jazykovedec Peter Karpinský.

Výsledky budú zverejnené v auguste na webovej stránke knižnice, Facebooku a Instagrame a oznámené víťazom prostredníctvom e-mailu. Víťazné práce oceníme zaujímavými cenami (knihy, spoločenské hry a pod.). Ceny budú víťazom zaslané poštou.

Newsletter
Detská knižnica